Intenso, Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie

 

     
 
logo

 

 

 

! 18/3/2020: UPDATE CORONAVIRUS

 

Om de verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan, dragen we de boodschap uit zoveel mogelijk binnen te blijven. Alleen door het naleven van deze noodzakelijke maatregelen kan verdere verspreiding van dit virus en een overbevraging van onze medische gezondheidszorg helpen voorkomen worden.

Dit vraagt van ons allen een drastische aanpassing in gedrag én flexibiliteit om met deze stressvolle situaties om te gaan.

Ook binnen het bieden van psychotherapie, vragen deze uitzonderlijke omstandigheden een aanpassing van onze werkmethoden. We wensen zorg te kunnen blijven aanbieden op een veilige manier.

De komende weken zullen psychologische consulten daarom plaats vinden in de vorm van teleconsulten of online videoconsulten (programma Whereby).

Voor meer informatie kan u een email versturen naar praktijkintenso@telenet.be met als onderwerp 'info' om hier meer informatie over te ontvangen.

 

      Alleen sàmen kan deze strijd gewonnen worden

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Deze website geeft een overzicht van de mogelijkheden voor psychologische begeleiding en psychotherapie binnen praktijk Intenso.  

Tijdens deze begeleidingen, wordt geprobeerd zo laagdrempelig mogelijk te werken. Er wordt ook geprobeerd een passend antwoord te geven op iedere hulpvraag.

Ik werk vanuit een cognitief gedragstherapeutische invalshoek. Dit betekent dat levenservaringen, cognities, gevoelens en gedrag zo volledig mogelijk in de therapie worden betrokken.

Afhankelijk van uw specifieke hulpvraag en voorkeur, is er de mogelijkheid tot het volgen van een training om zelf te leren omgaan met stress, of individuele psychotherapie. In een aantal gevallen is ook een combinatieaanpak wenselijk.

Doordat ik erkend Klinisch Psychologe en Cognitief Gedragstherapeut ben, voorzien de meeste mutualiteiten in een (gedeeltelijke) terugbetaling. 

 
 
 

 

Getuigschrift Gedragstherapie UGent