Intenso, Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie

 

     
 
logo

 

 

 

UPDATE CORONAVIRUS

Het coronavirus heeft een impact op ons leven en ook op de manier waarop we psychologische hulpverlening en psychotherapie inkleden sinds halfweg maart 2020.  We willen daarbij een evenwicht nastreven tussen het verder kunnen bieden van kwaliteitsvolle psychologische begeleiding én het bieden van optimale lichamelijke bescherming.  Om hieraan tegemoet te komen, wordt de komende periode de mogelijkheid aangeboden om te werken met videogesprekken of 'face to face' consulten in de praktijk met de nodige veiligheidsmaatregelen. 

 

  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Deze website geeft een overzicht van de mogelijkheden voor psychologische begeleiding en psychotherapie binnen praktijk Intenso.  

Tijdens deze begeleidingen, wordt geprobeerd zo laagdrempelig mogelijk te werken. Er wordt ook geprobeerd een passend antwoord te geven op iedere hulpvraag.

Ik werk vanuit een cognitief gedragstherapeutische invalshoek. Dit betekent dat levenservaringen, cognities, gevoelens en gedrag zo volledig mogelijk in de therapie worden betrokken.

Afhankelijk van uw specifieke hulpvraag en voorkeur, is er de mogelijkheid tot het volgen van een training om zelf te leren omgaan met stress, of individuele psychotherapie. In een aantal gevallen is ook een combinatieaanpak wenselijk.

Doordat ik erkend Klinisch Psychologe en Cognitief Gedragstherapeut ben, voorzien de meeste mutualiteiten in een (gedeeltelijke) terugbetaling. 

 
 
 

 

Getuigschrift Gedragstherapie UGent